Bibliografie

Vyhledání citace

Hledaný text:

O aplikaci

Aplikace slouží pro centrální evidenci, vyhledávání a export bibliografických citací tištěných a elektronických dokumentů.

Umožňuje záznam údajů podle ČSN ISO 690 (tištěné dokumenty), ČSN ISO 690-2 (elektronické dokumenty) a citací nepublikovaných dokumentů.

V současné době je v systému Bibliografie uloženo 7753 záznamů.

© Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2010-13 bibliografie@nature.cz